Integratieve psychotherapie

Het is een kortdurende therapie, ongeveer tussen de 5 en 15 sessies. De aandacht wordt vooral gericht op de mogelijkheden die jij in je hebt om je probleem op te lossen. Als therapeut begeleid ik jou om deze oplossing in jezelf te vinden.
Ieder mens heeft keuzemogelijkheden en is zelf verantwoordelijk hoe hier mee om te gaan. Niet de therapie, maar jij en je klacht staan centraal. Tijdens de behandeling gebruik ik behandelingstechnieken die bij jou passen.
Op deze manier word je je bewust van jouw manier van handelen in bepaalde situaties. Deze bewustwording is vaak het begin van een patroonsverandering.

Kortom: anders denken, anders voelen, anders doen!

Luisterend oor

Heb je behoefte aan een luisterend oor en/of iemand die prikkelende vragen stelt zodat je tot nieuwe inzichten kunt komen?
Ook hiervoor kun je bij mij terecht. Uit ervaring weet ik dat er ook mensen zijn, die aan een paar gesprekken genoeg hebben.


Volg mij op twitter en Facebook