Algemene voorwaarden

 • De therapie valt onder de complementaire zorg. Indien u aanvullend verzekerd bent voor (complementaire/alternatieve) - natuurgeneeskundige zorg, zal uw zorgverzekeraar afhankelijk van de dekking die uw polis biedt, de kosten van de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoeden.
 • Het tarief voor een individuele sessie (1 uur) is € 95,00.
 • Afspraken die niet 24 uur voor de gemaakte afspraak worden geannuleerd, worden in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering. 
 • U ontvangt na afloop van het consult een factuur. De factuur dient binnen 8 dagen betaald te worden op bankrekening NL63ABNA 0569237718 t.n.v. Psychotherapie Breda. Het is ook mogelijk de factuur contant te betalen. U kunt uw factuur daarna opsturen naar uw verzekeraar.
 • Aanmelden kan met of zonder verwijzing van huisarts of specialist.
 • Derden worden nooit over cliënten geïnformeerd zonder zijn/haar schriftelijke toestemming.
 • De beroepsverenigingen stellen hoge eisen aan hun leden met betrekking tot opleiding, bijscholing, praktijkvoering, dossiers, geheimhoudingsplicht, hygiëne, privacy, en kwaliteitscontrole. 
 • Als lid van de RBCZ valt de therapeut onder de klacht- en tuchtrecht van de TCZ.
 • In navolging van de wet Wkkgz is de therapeut ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG. 
 • De therapeut werkt met een beroepscode. Dit houdt in dat alle informatie van de client vertrouwelijk wordt behandeld.
 • Er wordt een dossier aangelegd waarmee vertrouwelijk wordt omgegaan door de therapeut. Dit dossier is digitaal beveiligd.
Volg mij op twitter en Facebook