De therapeut

Het werken met mensen is mijn passie. Als therapeut geniet ik van het begeleiden van mensen en van de stappen die mensen nemen om zich beter te voelen. Mijn persoonlijke ervaringen hebben mij geïnspireerd kennis op te doen om anderen te helpen in hun proces en hun eigen krachten te ontdekken en te ontwikkelen. Ik heb de opleiding voor Integratieve Psychotherapie gevolgd aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam. Daarnaast heb ik nog verschillende bijscholingen gevolgd, onder andere EMDR. Als EMDR Therapeut sta ik vermeld op de webstie www.emdr-therapeuten.nl

Ik ben aangesloten bij de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) en sta ingeschreven als Registertherapeut RBCZ. Het doel van deze verenigingen is om de belangen van haar leden en die van de cliënten van haar leden te behartigen. Door deze verenigingen worden aan haar leden kwalitatieve- en opleidingseisen gesteld. De klacht- en tuchtregeling valt eveneens onder deze organisaties.


 

Volg mij op twitter en Facebook