Algemene voorwaarden

  • De therapie valt onder de complementaire zorg. Indien u aanvullend verzekerd bent voor (complementaire/alternatieve) - natuurgeneeskundige zorg, zal uw zorgverzekeraar afhankelijk van de dekking die uw polis biedt, de kosten van de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoeden.
  • Het tarief voor een individuele sessie (1 uur) is € 90,00.
  • Afspraken die niet 24 uur voor de gemaakte afspraak worden geannuleerd, worden in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering. 
  • U ontvangt na afloop van het consult een factuur. De factuur dient binnen 8 dagen betaald te worden op bankrekening NL63ABNA 0569237718 t.n.v. Psychotherapie Breda. Het is ook mogelijk de factuur contant te betalen. U kunt uw factuur daarna opsturen naar uw verzekeraar.
  • Aanmelden kan met of zonder verwijzing van huisarts of specialist.
  • Derden worden nooit over cliënten geïnformeerd zonder zijn/haar schriftelijke toestemming.
  • De beroepsverenigingen stellen hoge eisen aan hun leden met betrekking tot opleiding, bijscholing, praktijkvoering, dossiers, geheimhoudingsplicht, hygiëne, privacy, en kwaliteitscontrole. 
  • Als lid van de RBCZ valt de therapeut onder de klacht- en tuchtrecht van de TCZ.
  • In navolging van de wet Wkkgz is de therapeut ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG. 
Volg mij op twitter en Facebook